Historia

Runt 3600 före Kristus uppstod den grekiska bronsåldern kring det Egeiska Havet. Främst gällde detta Kreta och Peloponnesos. Omkring 2000 år före Kristus kom de första grekiska folken till den lilla halvön, där de främsta stammarna var akajerna, tätt följda av joner och eoler. Stammarna byggde bland annat de gigantiska klippborgarna Tiryns, Mykene och Argos och de största kungarna regerade i Mykene. På 800-talet f Kr uppfann grekerna sitt alfabet, samtidigt som en ny kultur, den hellenska, uppstod. Runt om i Medelhavet bildades kolonier och etableringen av den hellenistiska civilisationen började. Alexander den Stora kom sedan att sprida den nya civilisationen till mycket stora delar av världen.

År 168 f Kr hade den grekiska militärens styrka avtagit och romarna invaderade Grekland. När romarriket delades i två blev Grekland på nytt i centrum. Konstantinopel var huvudstad vid denna tidspunkt, men föll slutligen 1453 för det Osmanska riket.

Ända fram till 1820-talet var Grekland en del av det Osmanska riket. Nu gjorde man dock uppror och skaffade sig självständighet. Grekland blev en monarki 1832 och Otto I, prinsen av Bayern, blev den första regenten. Grekland deltog vidare i Balkankrigen mellan 1912 och 1913. Under Första Världskriget var grekerna på de allierades sida. Efter krigets slut, 1920-22, var landet med om ett nytt krig, nu mot det som en gång var det Osmanska riket med Turkiets grundare Kemal Atatürk i spetsen. Grekland blev besegrade och 1936 tillträdde diktatorn Ioannis Metaxas. 1940 anföll Mussolini Grekland, men utan framgång. Grekerna blev bara ett år senare invaderade av tyskar, bulgarer och italienare och var under resten av Andra världskriget ockuperade.

Inbördeskrig bröt också ut i landet under Andra världskriget och pågick till 1949. Det var konservativa och kommunister som stred mot varandra. Åren som följde efter detta bytte man regering ett imponerande antal gånger, ända till 1952, då Alexandros Papagos blev premiärminister och lyckades ena landet. När han dog 1955 blev Konstantinos Karamanlis premiärminister. Militärjuntan, under ledning av Georgios Papadopoulos, gjorde 1967 en statskupp, understödd av USA, och ledde därefter landet. Juntan avskaffade monarkin 1973, men bröt samman bara ett år senare. Året därpå kunde Grekland utropa sig själva till republik och landet blev därmed en demokrati. 1981 gick man med i EU och i EMU 2001. Det som vi idag kallar det moderna Grekland fick sin utsträckning 1947.